På Svenska

Paimensukuinen lapinkoira –
Finsk lapphund med vallarbakgrund

Paimensukuinen lapinkoira (ungefär: finsk lapphund med vallarbakgrund; det finns inget vedertaget svenskt namn för dessa hundar) kallas sådana registrerade finska lapphundar som har sitt ursprung i arbetande hundar som hör till välkända hundsläkter inom finska, norska och svenska renskötselområden. I dessa hundar har man velat bevara den gamla nordkalottska renvallarens väsen, rastyp, kroppsbyggnad och lynne. För att skydda denna hundpopulation grundades sällskapet Paimensukuisen Lapinkoiran Seura ry. 1981.

Till utseendet är denna lapphund långsträckt med låg mankhöjd. Svansbäringen varierar efter rörelse och sinnesstämning. Hunden har välvinklade ben, såsom det anstår en arbetshund, och den rör sig snabbt och smidigt.

I populationen finns nästan alla ursprungsfärger bevarade: viltfärg, svart-vitt, alla svarta toner med ljusa och/eller bruna inslag, alla rödbruna toner, askgrått, gräddfärgat, gult och ränder i olika färger.

Paimensukuinen lapinkoira är en hund för naturälskande friluftsmänniskor, såväl en gårdshund som stadsbons bästa vän. Tack vare sin vänliga och sociala läggning lämpar den sig mycket väl också för barnfamiljer. Som bäst är Paimensukuinen lapinkoira social, glad och livlig men samtidigt lugn och foglig. Hunden är intelligent och lär sig lätt allt den tycker är meningsfullt. Den något sluga hunden är en ypperlig vän.

Paimensukuinen lapinkoira är först och främst en sällskapshund, som gärna tyr sig till människan och bäst trivs i människans sällskap. Därför vänjer sig den också lätt vid ett liv i staden. Den får aldrig hållas fängslad som ensam gårdsvakt.

Paimensukuinen lapinkoira används också i sitt ursprungliga arbete som vallare: på gårdar för att valla betesdjur eller får, och vissa som renvallare i Lappland. Hunden är också mycket uppskattad inom bruks- och lydnadsområdet och i hundidrott som t.ex. agility, lydnad och spårning. Renvallaregenskaperna kan testas i de årliga renvallningsevenemangen och i olika träningsläger med får.

Sällskapet Paimensukuisen Lapinkoiran Seura

För att skydda denna hundpopulation grundades ett eget hundsällskap – Paimensukuisen Lapinkoiran Seura – 1981. Sällskapet organiserar årligen utställningar som kallas KATSELMUS och andra evenemang, samlar in och sprider information samt kartlägger information om hundarnas kroppsbyggnad, hälsa och lynne. Sällskapet ger ut tidskriften Reviiri (Revir), som utkommer fyra gånger om året.

Paimensukuinen lapinkoira anses höra till det ursprungliga tamdjursbeståndet och hunden ingår i jord- och skogsbruksministeriets nationella program för djurgenetiska resurser. När sällskapet grundades utsågs 43 hundar till stamhundar och senare har ytterligare sex hundar antagits till populationen. För tillfället innehåller genpoolen arvsanlagen för 30 stamhundar. Årligen föds ungefär 300 valpar.
Verksamhetsidé

Sällskapet Paimensukuisen Lapinkoiran Seura ry. har grundats för att bevara och skydda de lapphundssläkter som härstammar från arbetande renvallare i Lappland.

Sällskapet arbetar mot sitt mål genom att undersöka och kartlägga kroppsbyggnaden, hälsan och lynnet hos de hundar som härstammar från ursprungspopulationen och genom att styra avelsarbetet. En av sällskapets uppgifter är att samla in och ge ut information om dessa hundar.

Medlemmarna i sällskapet förbinder sig till att för avel använda enbart hundar med ren härstamning från denna hundras. På begäran kartlägger sällskapet härstamningen av hundar avsedda för reproduktion.

Hundrasens utveckling följs upp genom egna utställningar (Katselmus) och andra evenemang samt genom medverkan i allmänna utställningar. Sällskapet kan dessutom bjuda in till möten för att diskutera och undersöka hundarnas ursprung, kroppsbyggnad, lynne, hälsa, vallaregenskaper, övriga egenskaper och deras ärftlighet.