Geenien monimuotoisuus

Keväällä 2022 eläinlääkäri ja Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan jäsen Nina Mahlanen piti Paimensukuisen Lapinkoiran Seuralle luennon koirien allergioista ja autoimmuunisairauksista. Luennolla todettiin, että ainoa keino välttää immunologisten sairauksien määrän kasvua rodussa on monimuotoisuuden ylläpito. Pentueen vanhempien kudossopeutuvuusjärjestelmät ohjaavat jälkikasvun tautialttiutta ja immuunivasteen toimintaa. Immunologisten sairauksien osalta ei myöskään voida  valikoida, minkä sairauden riskiä yksilöt periyttävät. Mitä monimuotoisempana rodun geenistö säilyy, sitä sopeutumiskykyisempiä yksilöiden immuunipuolustukset ovat.


Hallitus haluaakin haastaa kasvattajat käyttämään jalostuksessa aiempaa enemmän sellaisia terveitä uroksia, joilla ei entuudestaan ole jälkikasvua. Saman uroksen pentueiden välille toivomme malttia kerätä jälkeläisnäyttöä ennen uusia astutuksia. Hallitus toivoo, että kasvattajat ottaisivat jalostusvalinnoissaan huomioon seuraavat luennolla esitetyt seikat: 


  • Jalostukseen tulisi käyttää koiria mahdollisimman laajasti. Laajaa geenien talteenottoa ei kuitenkaan tule tehdä terveyden kustannuksella. Välinpitämättömyys johtaa väistämättä ajan myötä sairauksien lisääntymiseen rodussa.
  • Immunologisesti sairastunut koira, sekä sen vanhemmat, tulisi jättää pois jalostuksesta.
  • Mikäli jo lisääntyneen yksilön jälkeläisellä puhkeaa immunologinen sairaus (kuten kilpirauhasen vajaatoiminta), kyseistä yksilöä ei tule käyttää jalostukseen uudelleen.
  • Kaikki immunologisen sairauden perinnöllistä alttiutta kantavat koirat eivät välttämättä itse oireile tai sairastu elämänsä aikana. Se ei kuitenkaan estä alttiuden periyttämistä eteenpäin. Tästä syystä sairastuneen koiran sisarusten jalostuskäyttöä tulee harkita tarkkaan.
  • Monimuotoisuuden säilymisen vuoksi yhdenkään uroksen ei tulisi tehdä määräänsä enempää pentuja. Saman uroksen jalostuskäyttö useampaan kertaan kaventaa väistämättä rodun geeniperimää, vaikka yhdistelmissä käytettäisiin eri narttuja.
  • Jos samaa urosta kuitenkin käytetään jalostukseen useamman kerran, tulisi astumisten välillä pitää taukoa, jonka aikana seurataan jälkeläisten luonteen ja terveyden kehitystä, sekä uroksen terveyden kehitystä. Jälkeläisnäytön ollessa hyvää ja uroksen säilyessä terveenä, voidaan urosta harkita jalostukseen uusiksi.

Yllä esitetyistä syistä Paimensukuisen Lapinkoiran Seura on ryhtynyt keräämään tilastoja jalostukseen käytettyjen urosten sekä niiden lähisukujen jälkeläismääristä.