Isä- ja emälinjat

Polveutumislinjaa isä, poika, pojanpoika, jne. kutsutaan isälinjaksi ja vastaavasti äiti, tytär, tyttären tytär, jne. jatkumoa emälinjaksi. 

Perinnöllisestä aineksesta Y-kromosomin sisältämä DNA periytyy ainoastaan isältä pojalle ja on siten täysin sidottu isälinjaan. Soluhengitystä koodaava mitokondrio-DNA periytyy puolestaan emän kautta jälkeläisille ja siirtyy emälinjaa pitkin sukupolvelta toiselle. Isä- ja emälinjoihin sidotun geneettisen aineksen muuntelu on osa perinnöllistä vaihtelua.

Isä- ja emälinjat ovat yksi tapa hahmottaa nykyisen paimensukuiskannan muodostamaa kokonaisuutta. Niitä tarkastelemalla voi havaita, mitä kautta ja missä määrin eri suvut ovat jatkuneet nykypäivän koiriin ja mitkä suvut ehkä uhkaavat jäädä käyttämättä. Emä- ja isälinjojen jatkumisen turvaaminen monia ”puroja” pitkin on yksi keino säilyttää koirakannan perinnöllinen monimuotoisuus mahdollisimman laajana.

Oheisten tiedostojen takaa löytyviin kaavioihin on koottu paimensukuisten toistaiseksi säilyneet isä- ja emälinjat. Emälinjoihin on otettu mukaan vuodesta 1997 alkaen rekisteröidyt nartut ja isälinjoihin vuodesta 1993 alkaen rekisteröidyt urokset. 

Mahdolliset virheet voi ilmoittaa osoitteeseen: pls.netti@gmail.com