Tietoa meistä

Paimensukuisiksi lapinkoiriksi sanotaan niitä lapinkoirarekisterissä olevia koiria, jotka polveutuvat Suomen, Norjan ja Ruotsin poronhoitoalueilta kootuista, tunnettuihin työkoirasukuihin kuuluvista koirista. Näissä koirissa on pyritty säilyttämään Tunturi-Lapin vanhan paimenkoiran olemus, sen tyyppi, rakenne ja luonne. Tämän koirakannan suojelemiseksi perustettiin vuonna 1981 Paimensukuisen Lapinkoiran Seura ry. 

Paimensukuisen Lapinkoiran Seura ry:n tarkoituksena on säilyttää poronpaimennukseen käytetystä luonnonkannasta polveutuvat lapinkoirasuvut.

Seura pyrkii päämääräänsä tutkimalla ja seuraamalla luonnonkannasta polveutuvien lapinkoirien rakennetta, terveyttä ja luonnetta sekä ohjaamalla jalostustyötä. Seuran tehtäviin kuuluu paimensukuisia lapinkoiria koskevan tiedon hankkiminen ja julkaiseminen.

Seuran jäsenet sitoutuvat käyttämään siitokseen vain puhtaita, kokonaan paimensuvuista polveutuvia lapinkoiria. Seura selvittää jäsenen pyynnöstä siitokseen aiottujen koirien polveutumisen.

Onko koirani paimensukuinen?

Mikäli mietit, onko koirasi paimensukuinen, voit helpoimmin varmistaa sen etsimällä koiran virallisella nimellä Terveystietokannasta. Jos koiran tiedot löytyvät, se on paimensukuinen.

Vasta rekisteröityjä pentuja kannasta ei välttämättä vielä löydy. Tällöin voit varmistaa, että pennun molemmat vanhemmat löytyvät haulla. Jos pennun kumpikin vanhempi löytyy tietokannasta, myös pentu on paimensukuinen.